Voorwaarden

Organisatie
Het programma van het Congres Klassegedrag is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeverij SWP. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van Congresbureau Logacom te Amsterdam.

Datum en plaats
Het congres vindt plaats op dinsdag 27 september 2016 in congrescentrum Spant! te Bussum, Dr. A. Kuyperlaan 3, 1402 SB BUSSUM, www.spant.org.

Deelname
Deelname aan dit congres bedraagt € 279,- excl. btw en is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.

Kortingsregeling
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is. 
PiP-abonneekorting: ontvangen € 30,- korting op hun deelname. Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift. 
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting. Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.

 

Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijk hiervoor op www.logacom.nl.

Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:

  1. Bij annulering vóór 13 september 2016 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
  2. Bij annulering tussen 13 september en 20 september 2016 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
  3. Bij annulering na 20 september 2016 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd

Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.

 

Overige informatie:
Congressecretariaat Logacom BV, office@logacom.nl

Postbus 12010, 1100 AA AMSTERDAM. 
Telefoon 020-3203364, www.logacom.nl