Deelsessies

Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Voor iedere ronde heeft u de mogelijkheid om uit 8 onderwerpen een eerste en een reserve keuze op te geven. 

1. Beter omgaan met lastig gedrag
Marien Lokerse, trainer voor leraren en coach agressieregulatie, Loki Training.

In deze deelsessie gaat Marien Lokerse in op preventie van lastig gedrag; met andere woorden wat werkt in de klas?
U krijgt concrete handvatten met veel praktijkvoorbeelden. Ook zal de spreker ingaan op coaching van de boze leerling.

2.Regie versterken in het onderwijs
Drs. Elena Carmona van Loon, orthopedagoog-generalist, Carmona Ontwikkeling. 

De deelsessie Regie versterken in het onderwijs gaat over de invloed die leerkrachten hebben op de ontwikkeling van zogenaamde regiefuncties van hun leerlingen. Leraren zijn belangrijk voor leerlingen. Leraren zijn een model en van invloed op het zelfvertrouwen van hun leerlingen, het leren denken en maken van keuzes en het ontwikkelen van hun talent!
Elena Carmona geeft handvatten hoe een bewuste basishouding de regie en zelfstandigheid van alle leerlingen versterkt en goed en passend onderwijs in de klas mogelijk maakt. Ga voor meer informatie naar: www.regieversterkendhandelen.nl

3. Druk in de Klas? Een laagdrempelig programma voor basisschoolleerkrachten
(deze deelsessie is alleen beschikbaar in de tweede deelsessieronde)
Betty Veenman, MSc, promovendus van de Afdeling Klinische Neuropsychologie van de VU.

‘Druk in de Klas’ is een methode voor leerkrachten van het basisonderwijs om druk gedrag en aandachtsproblemen in de klas aan te pakken (zowel met als zonder diagnose ADHD). De afgelopen 4 jaar is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de methode. Tijdens deze deelsessie komt u meer te weten over het onderzoek en de uitkomsten daarvan, en worden verschillende onderdelen van de leerkrachtmethode toegelicht.

4.Weerbare kinderen
Drs. Berendineke Steenbergen MBA, eigenaar, Skidbladnir Expertise centrum weerbaarheid.

Uit steeds meer onderzoek blijkt dat (de vergroting van) weerbaarheid bij kinderen preventief werkt om pest- en andere problemen te voorkomen. Deze deelsessie geeft een introductie in weerbaarheid: wat is weerbaarheid eigenlijk en hoe herkent u een niet of juist wel weerbaar kind? De spreker gaat kort in op de verschillende weerbaarheidsprogramma’s die bestaan en eindigt met een aantal handreikingen waarmee u zelf als professional binnen uw eigen expertise kunt werken aan de vergroting van weerbaarheid bij kinderen.

5.De Vreedzame School 
Drs. Hans Scheltema, adviseur/trainer Vreedzame School in het PO, VO en de Wijk, tevens GZ-psycholoog en mediator.

De Vreedzame School is een programma, waarin sociale competenties en democratisch burgerschap centraal staan. Het Nederlands Jeugdinstituut beoordeelt het als theoretisch goed onderbouwd. De Vreedzame School beoogt om de school en de klas een democratische gemeenschap te laten zijn, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt, en waarin conflicten constructief worden opgelost. De ideeën van de ecologische pedagogie zijn terug te vinden in de uitgangspunten en vormgeving van het programma. Het programma richt zich op het voorkomen en verminderen van pesten. Het motto daarbij is: iedereen is verantwoordelijk en kan helpen. In de deelsessie laat Hans Scheltema u zien en ervaren hoe het programma werkt en waardoor het succesvol op meer dan 750 scholen wordt toegepast.

 

6.Boos kind vraagt driehoek om samenwerkingsspel
Ernst Bouweriks, directeur Buro Pro Ago, auteur De trein van Boos naar Middel.

Ieder kind heeft veel baat bij positieve samenwerking in de driehoek ouder-leerkracht-kind. Lastige kinderen in de klas misschien wel het meest, terwijl zij deze samenwerking vaak behoorlijk onder druk zetten. In deze deelsessie onderzoekt Ernst Bouweriks samen met u hoe je samenwerking in de driehoek kunt creëren met behulp van ‘De trein van Boos naar Middel’. Deze deelsessie is, net als het creatieve proces in de driehoek, een actief samenwerkingsexperiment op station Wens, het centrale station in De trein van Boos naar Middel.

7. Ik kies voor zelfcontrole en de Plustraining: Evidence based cognitief gedragstherapeutische programma’s voor (LVB-)kinderen met gedragsproblemen op de basisschool
Dr. Juliette Liber, Universitair Docent, Cognitief Gedragstherapeut, Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht.

In deze deelsessie maken de deelnemers kort kennis met het programma Ik kies voor zelfcontrole en de Plustraining. Dit zijn trainingen voor kleine groepen kinderen die specifieke gedragsproblemen hebben zoals agressief gedrag, ongehoorzaamheid, brutaliteit en opstandigheid. Het zijn kinderen die vaak in conflict komen met anderen. Beide trainingen zijn bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar en vinden plaats op school tijdens schooltijd, de Plustraining is tevens afgestemd op de mogelijkheden van LVB-kinderen. De school is voor kinderen een vertrouwde omgeving waarin zij veel tijd doorbrengen. Het is een omgeving waarin het gedrag een probleem is voor leerkrachten en medeleerlingen en waarin positieve veranderingen direct belonend zijn. Door te werken in een eigen actieboek met opdrachten, oefeningen en handige weetjes krijgen kinderen meer inzicht in en controle over eigen emoties en gedrag. Gedurende deze deelsessie zal Juliette Liber kort uitleg geven over de theoretische onderbouwing en effectiviteit van de interventie. Daarnaast gaan de deelnemers met enkele onderdelen uit de training oefenen zodat zij inzicht verkrijgen in de toepassingsmogelijkheden.

8. Vertrouwen in je klas: Aanpak voor emotionele veiligheid op de basisschool 
(deze deelsessie is alleen beschikbaar in de tweede deelsessieronde)
Daniëlle van der Heijden, verhalenschrijver, trainer & coach TA.
Drs. Tamar Kopmels, docent, auteur, trainer & coach TA.

Waarom erger ik me soms zo aan het gedrag van die ene leerling? Kan ik zorgleerlingen de aandacht geven die ze nodig hebben, zonder me over de kop te werken? Hoe ga ik om met de heftige emoties van bezorgde ouders?
In deze deelsessie krijgt u zicht op uw eigen aandeel in deze dynamieken. Als u meer grip heeft op de psychologische processen in de omgang met kinderen, en bereid bent hierbij naar uzelf te kijken, kan het vertrouwen in uzelf, en het vertrouwen in de kinderen groeien. In de deelsessie maakt u kennis met deze aanpak, die is gebaseerd op transactionele analyse (TA). De aanpak in deze deelsessie staat beschreven in het boek Vertrouwen in je klas. Praktijkboek voor emotionele veiligheid op de basisschool. Ga voor meer informatie over de aanpak en het boek naar: www.levensbeschouwelijke-educatie.nl.