Programma

9.00 uur - Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar!

10.00 uur - Opening en inleiding door de dagvoorzitter: 
Preventie van gedragsproblemen in het basisonderwijs
Prof.dr. Ron Oostdam, Lector Maatwerk in leren en instructie en hoogleraar-onderzoeksdirecteur Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam; Hoogleraar onderwijsleerprocessen, Universiteit van Amsterdam.

Leerlingen die al in de eerste jaren van de basisschool gedragsproblemen laten zien, lopen een risico op negatieve gevolgen. Dit gegeven is een belangrijk argument voor preventieve maatregelen vroeg in het basisonderwijs. Twee interventies die in eerder onderzoek effectief zijn gebleken ten aanzien van de preventie van gedragsproblemen, zijn Taakspel en het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD). Taakspel is een programma voor klasmanagement, een middel voor het creëren van een gestructureerd en veilig klasklimaat. Taakspel leert leerlingen evenwel niet rechtstreeks sociale vaardigheden aan. Het PAD doet dit wel en lijkt voort te bouwen op Taakspel door het aanbieden van sociaal-emotionele inzichten en vaardigheden. Door hun verschillende aanpak maar een overlap in uiteindelijke doelen zijn de twee programma’s complementair: Taakspel creëert een context waarin de leerlingen zich veilig voelen, PAD leert kinderen de vaardigheden die nodig zijn om gedragsproblemen te voorkomen. In deze presentatie bespreekt Ron Oostdam de resultaten van een onderzoek naar de preventieve werking van de combinatie van Taakspel en PAD op het aantal leerlingen met gedragsproblemen en de ernst van het vertoonde gedrag.

10.30 uur - De rol van leeftijdgenoten in de ontwikkeling van probleemgedrag
Prof.dr. Geertjan Overbeek, hoogleraar pedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

Leeftijdgenoten kunnen zowel een positieve als negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. In deze presentatie gaat Geertjan Overbeek in op de vraag hoe leeftijdgenoten die invloed uitoefenen, en op de vraag welke kinderen met name vatbaar zijn voor de invloed van leeftijdgenoten. Hij bekijkt daarbij de effecten van peergroup interventies die gericht zijn op het stimuleren van prosociaal gedrag van jeugdigen onderling, en naar de effecten van interventies waarbij leeftijdgenoten zelf worden ingezet als rolmodellen.

11.00 uur - Koffie- en theepauze
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

11.30 uur - Eerste deelsessieronde.
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Voor iedere ronde heeft u de mogelijkheid om uit 8 onderwerpen een eerste en een reserve keuze op te geven. 

12.45 uur - Lunch en bezoek informatiemarkt
In de foyer wordt u een gevarieerde lunch geserveerd.

13.45 uur - Preventie van depressie op school
Dr. Rinka van Zundert, oprichter Leer- & Veerkracht en docent Radboud Universiteit Nijmegen.

Tijdens deze presentatie vertelt Rinka van Zundert wat er vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend is over de effectiviteit van depressiepreventie(programma’s) in het onderwijs. Daarnaast gaat zij in op de kansen die de wetenschap van de Positieve Psychologie en een schoolbrede aanpak voor het welbevinden van de kinderen hierin bieden.

14.15 uur - Klasse(n)Kracht: met RESPECT voor de Klas!
Drs. Jelly Bijlsma, orthopedagoog/gz-psycholoog, trainer/coach, KlassenKracht. 

Hoe graag wilt u dat leerlingen zich veilig voelen op uw school? En hoe ver wilt u gaan om dat ook daadwerkelijk te realiseren? Op welke manier wenst u dat leerlingen zich u en uw school herinneren? Als dat nu uw stip op de horizon is, hoe gaat u daar samen met uw collega’s regie op voeren? In deze lezing neemt Jelly Bijlsma u mee in de factoren die op elkaar inwerken wanneer een groep bij elkaar komt. Zij legt uit hoe het groepsvormingsproces tot stand komt en op welke wijze dit het beste begeleid kan worden.

14.45 uur - Theepauze
Koffie en thee met een lekkernij staan voor u klaar.

15.15 uur - Tweede deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Voor iedere ronde heeft u de mogelijkheid om uit 8 onderwerpen een eerste en een reserve keuze op te geven. 

16.30 uur - Afsluitende borrel
Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.