Inleiding

Het kan vriezen of dooien met kinderen in een groep in de bovenbouw: er zijn aardige, vriendelijke, meegaande kinderen, en er zijn temperamentvolle, opstandige, driftige, pestende, boze en drukke kinderen. Daarbij zijn er ook hoogsensitieve, hoogbegaafde en laagbegaafde, ontwijkende of juist haantje de voorste- kinderen. Kortom, de pluimage in de groep is breed en de leerkracht moet daarmee aan de slag.

Het omgaan met (probleem)gedrag maakt deel uit van het dagelijks werk van iedere leraar. In de praktijk blijkt dit echter vaak makkelijker gezegd dan gedaan: soms is het gedrag klasse, en soms is het klassegedrag een probleem. De bedoeling van dit congres is om u te voorzien van extra kennis om gedrag te snappen en te plaatsen. Daarnaast krijgt u een flink aantal handreikingen om in de praktijk met verschillende soorten gedrag om te gaan.

Schrijf u in voor dit congres en ontmoet collega-professionals werkzaam als:

 • Leraar in het basisonderwijs (groepen 5, 6, 7 en 8)
 • Gedragstherapeut
 • Pedagogisch medewerker
 • Intern begeleider
 • Orthopedagoog
 • Remedial teacher
 • Schoolpsycholoog
 • Zorgcoördinator

Onder deskundige leiding van prof.dr. Ron Oostdam, Lector Maatwerk in leren en instructie en hoogleraar-onderzoeksdirecteur Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam; hoogleraar onderwijsleerprocessen, Universiteit van Amsterdam  wordt kennis ontlokt bij de verschillende sprekers. De plenaire inleiders geven u een overzicht van de nieuwste wetenschappelijke kennis. De deelsessies bieden inzicht in actuele methoden en interventies om probleemgedrag in de klas effectief aan te pakken. Bovendien geeft de opgedane kennis inzicht en handvatten voor het dagelijks handelen in uw werk met kinderen. Thema’s die onder andere aan bod komen:

 • Preventie van gedragsproblemen in het basisonderwijs.
 • Wat is de rol van leeftijdgenoten in de ontwikkeling van probleemgedrag?
 • Wat is er vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend over de effectiviteit van depressiepreventie(programma’s) in het onderwijs?  
 • Hoe komt het groepsvormingsproces tot stand en op welke wijze kan dit het beste begeleid worden?
 • Op welke manier krijgen uw leerlingen meer inzicht in, en controle over eigen emoties en gedrag?
 • Hoe kunt u bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van de leerlingen? 
 • Welke invloed heeft een leerkracht op de ontwikkeling van regiefuncties van de leerlingen?

Twitter mee over het 
Congres Klassegedrag
gebruik: #onderwijs #gedrag en #klassegedrag @logacom